Přírodní zahrady plné barev, vůní a chutí

MOTÝL - DRUHÝ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OPYLOVAČ ROSTLIN PO VČELÁCH


Životní styl, který je v maximální možné míře propojen s přírodou. Nejen užitečné včely, ale také krásní motýli, pilní a otužilí čmeláci, včely samotářky a další užiteční opylovači mohou opět být součástí našich - vašich zahrad.


Pro užitek a pro radost

Mezi hmyzem a rostlinami probíhá vzájemně výhodná spolupráce. Hmyz zajistí rostlinám opylení, rostliny za to nabízejí odměnu - sladký nektar. 


včela na květu
včela na květu

Kdy se zapojíme my...

Pomoci přírodě můžeme výsadbou správných rostlin, např. rostliny nakvétající v předjaří či koncem léta. Nám přinesou radost a opylovačům potřebný nektar.

Důležité je tedy nepodceňovat výběr rostlin. 


motýl na květu
motýl na květu

Kdy se stará příroda..

Příroda se obvykle dobře stará na jaře a v první půli léta - koncem července však květů na loukách, stráních a v křovinách začne ubývat. 

květ plný nektaru
květ plný nektaru

Základní pravidlo zní...

...nesázet vyšlechtěné plnokvěté odrůdy, do kterých se opylovači k nektaru nedostanou. Důvodem je, že cíleným šlechtěním byly tyčinky většiny plnokvětých rostlin přeměněny na květní lístky - a tak květy už skoro žádný pyl netvoří.

Doporučené rostliny na podporu motýlů:Pastva pro oči i pro hmyz - krásně kvetoucí nektarodárné rostliny

zahrada zdrojem nektaru
zahrada zdrojem nektaru
květy a motýl
květy a motýl
motýl sající nektar
motýl sající nektar