Přírodní zahrady plné barev, vůní a chutí

Zahrada u Základní školy Ostrava-Hrabová

I. etapa - vytvoření okrasných záhonů, tvorba senzomotorického chodníčku, edukativní prvky...

II. etapa - realizace venkovní učebny, nášlapů a okrasných vyvýšených záhonů...

III. etapa - odstranění zpevněné plochy, stavba ohniště, bylinkové spirály, motýlí výsadba, okrasná výsadba, vyvýšené záhony...

.....Český rozhlas Ostrava - reportáž ze dne 21.10.2020 - úspěšný návrh a realizace zahrady Základní školy Ostrava-Hrabová

https://www.mujrozhlas.cz/odpoledni-interview/vypestovat-si-jahody-ochutnat-kdoule-anebo-opect-se-spoluzaky-spekacky-vitejte

V roce 2018 jsme se na základě Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí SFŽP rozhodli zcela smysluplně zrekonstruovat naši rozlehlou školní zahradu a prostor před školou. Celou rekonstrukci jsme ve spolupráci s paní Galinou Slívovou ze společnosti Přírodní zahrady s.r.o. rozdělili do 3 etap v časovém rozmezí 3 let. Paní Slívová měla spoustu nápadů, jak vrátit zahradu zpět dětem a do jejich životů. Ze společných schůzek vznikl projekt, který nyní umožňuje dětem seznámit se se starými a původními druhy rostlin, stromů, keřů a ovoce, které mnohdy neznají již ani dospělí. K edukaci slouží velký altán jako venkovní učebna hojně dětmi a pedagogy využívaná. Zahrada ožila výsadbou keřů, stromů a trvalek, bylinkovou spirálou a vyvýšenými záhony. Ke vzdělávání mohou jak děti, tak i dospělí využívat edukativní tabule - ovocné stromy a keře, motýli, geologická mapa ČR, tripexeso, otočné kolo - dřeviny, tabulky poznání - ptáci, hmyz, dendrofon z osmi druhů dřevin. Pro potřeby vzdělávání a rozvoje pomocí všech smyslů a zapojení pohybu paní Slívová navrhla vybudování hmatového chodníčku. Středobodem a možností společného setkávání umocňuje také vybudované ohniště. Mezi velké klady naší spolupráce patří vysoká profesionalita, empatie, naslouchání našich požadavků a potřeb paní Slívovou. Celá realizace proběhla bez jakýchkoliv potíží (mimo rozmary počasí) s osobní přítomností paní Slívové, která na rekonstrukci po celou dobu bedlivě dohlížela. Pod jejím vedením vznikla přirozená zahrada, kde mohou žáci naší školy trávit nejen čas určený ke vzdělávání, ale také volné chvíle a vznikl příjemný prostor pro naše společné akce. Hned první z nich bylo slavnostní otevření zahrady za přítomnosti zástupců obce, školské rady, zaměstnanců školy, žáků s rodiči a s paní Slívovou, která zájemce novou zahradou provedla a přidala poutavý odborný výklad. Otevření zahrady bylo zakončeno společným posezením u táboráku s opékáním špekáčků. Děkujeme paní Galině Slívové za velmi profesionální přístup a bezproblémovou realizaci. Zvláště oceňuji její flexibilitu, smysl pro detail a nápaditost.

Mgr. Radek Pollo, ředitel ZŠ Ostrava-Hrabová