Přírodní zahrady plné barev, vůní a chutí

Proměna zahrady u chaty v horách

...Kompletní proměna staré zahrady u chaty v horách.. Odstranilo se staré schodiště a dřevník. Vyčistily a vymodelovaly svahy. Dovezly a instalovaly krásné prvky ze dřeva. Postavila se netradiční bylinková spirála a pro odclonění sousední chaty ukotvila traláž. A v neposlední řadě se vysadily kvetoucí rostliny...