Přírodní zahrady plné barev, vůní a chutí
Sem vložte podnadpis

Obsah projektu

vizualizace, seznam rostlin, výsadbový plán, situační a vytyčovací plán 

Osazovací plán

grafický návrh - detailní zobrazení výsadby rostin včetně názvů a počtu rostlin

Situační plán

nákres zahradních úprav a umístění veškerých objektů na zahraděVytyčovací plán

vytyčení polohy a vzdálenosti                      jednotlivých zahradních objektů                               a jejich rozměry